Phở gầu

0908808180

Giờ mở cửa: 06:00 AM - 04:00 PM T2 -CN

Phở gầu

  • 376
  • 45.000đ
Gợi ý cho bạn

Phở tái

Giá: 45.000đ

Phở nạm

Giá: 45.000đ

Phở gân

Giá: 45.000đ

Phở sườn

Giá: 45.000đ

Phở bò viên

Giá: 45.000đ

Phở đặc biệt

Giá: 55.000đ

Hotline